Circular candidatures seu IV Congrés AJILLC

Ens plau informar-vos que l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC) obri candidatura per a l’elecció de la seu que acollirà el IV Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (IV CIAJILLC). Després d’haver dut a terme dues convocatòries amb èxit i estar acabant d’enllestir el III CIAJILLC, volem
destacar la necessitat de seguir avançant en la consolidació d’aquest projecte, que treballa per potenciar l’estimulació investigadora i la creació de lligams al llarg del domini catalanoparlant i
més enllà. Així doncs, us animem a presentar la vostra candidatura per a l’elecció del lloc on se
celebrarà el IV CIAJILLC.
Preguem que els interessats a pertànyer al comitè organitzador del IV CIAJILLC ens feu arribar fins el dia 30 de setembre de 2019 al correu de la direcció executiva (ajillc.direccio@gmail.com) una circular en què consten els següents punts bàsics, òbviament provisionals:

1- Nom de la institució candidata (nom de la universitat, facultat o seu) i de la ciutat o del municipi.

2- Cognoms i nom i també el tipus de vinculació (becari, investigador, estudiant…) del comitè organitzador proposat, amb un/a president/a, un/a secretari/ària, un/a tresorer/a i un/a responsable de comunicació (com a mínim).En aquest cas, no és necessari que tots els membres complisquen els requisits per a formar part de l’AJILLC, però sí que hi ha de pertànyer el/la president/a i el/la secretari/ària del comitè organitzador.

3- Breu descripció del que es pretén dur a terme durant el IV CIAJILLC i per què la candidatura pròpia seria la idònia. També es poden especificar activitats voluntàries que es vulguen dur a terme. Recordem que no és imprescindible que seguisca l’estructura dels últims congressos (duració, persones convidades, activitats complementàries, etc.) sinó que la proposta s’ha d’adaptar al volum de feina que el comitè creu que podrà assumir i gestionar amb èxit.

4- Dates (provisionals) en què es durà a terme el congrés. S’admeten variacions segons la disponibilitat del centre.

5- Instal·lacions. En cas que es conega, cal especificar de nou la facultat que acollirà el II CIAJILLC, la localització, les formes d’accés i, també, les possibles sales en què se situaran les comunicacions, ponències… i, si pot ser, conèixer també la seua capacitat i els recursos tècnics que s’hi insereixen.

6- Comitè científic.
Llista (no cal que siga definitiva) dels membres que composaran el comitè científic. Es recomana que els membres del comitè provinguen de, com a mínim, més d’una universitat.

7- Suport institucional. Institucions que poden col·laborar econòmicament o material amb el IV CIAJILLC.

A més, els membres del comité organitzador es comprometen a assistir (presencialment forma virtual) a un mínim de quatre sessions informatives amb la Junta Directiva per tal d’anar
actualitzant el desenvolupament de les tasques organitzatives, resoldre dubtes o demanar ajut, si cal.

A l’Assemblea General, en el punt de l’ordre del dia que corresponga a l’elecció de la seu, es podrà realitzar una intervenció breu aclarint els assumptes de la circular.

Tal com consta a l’article 32 dels Estatuts de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes, la Junta Directiva es farà càrrec de difondre les candidatures. Així mateix, com s’aclareix a l’article 26, es durà a terme l’elecció de la seu del següent congrés a l’Assemblea General Ordinària, la qual tindrà lloc en les dates del III CIAJILLC, com estàprevist al programa i com es declara a l’article 20.

Pau Martín Miñana, Presidenta de l’AJILLC

Circular candidatura vocalia 2019

Ens plau informar-vos que hi ha noves vacants en la vocalia de la Junta Directiva de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC). Amb aquesta mesura, s’ampliarà el nombre de places en la Junta Directiva, tal com indica l’article 30 dels Estatuts. Una vegada s’ha afermat el naixement de l’associació i s’ha constatat que té continuïtat, és necessari obrir noves places per tal que altres persones puguen continuar amb el propòsit de l’associació i que puguen enriquir la directiva amb les
seues tasques. L’únic requisit per a pertànyer a la Junta Directiva de l’AJILLC és haver satisfet la quota anual de soci abans del 30 de setembre de 2019.
El formulari de candidatura, que teniu com a annex, es podrà enviar fins al 30 de setembre de 2019, inclòs en el termini, al correu de la directiva: ajillc.direccio@gmail.com. Així doncs, el candidat que no haja resolt el pagament en el termini dalt indicat serà automàticament desqualificat.
Només els socis que assistisquen a l’Assemblea General Ordinària podran votar. L’elecció dels candidats es realitzarà en el punt de l’ordre del dia que corresponga de l’Assemblea General Ordinària, la qual tindrà lloc en dates del III CIAJILLC (del 2 al 4 d’octubre) tal com està previst al programa provisional. Allí mateix els candidats podran dur a terme una petita intervenció. Així, aclariran al públiC qüestions que creguen convenients. Si algun dels candidats no pot assistir a l’Assemblea General Ordinària se li donarà la possibilitat d’enviar un escrit breu que serà llegit durant l’assemblea.

 

El formulari, completat, s’ha d’enviar al correu: ajillc.direccio@gmail.com abans del 30 de setembre. L’enllaç per a descarregar el formulari tot seguit: https://drive.google.com/file/d/1iNV6rH18ohVd0z3nL–jEddL8-cuA6RP/view?usp=sharing

 

Pau Martí Miñana, Presidenta de l’AJILLC

III Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (III CIAJILLC)

Programa III CIAJILLCthumbnail_320_-1_123613_portada2

Després de les edicions a les universitats de València (2017) i Lleida (2018), la celebració del III Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana (III CIAJILLC) serà a Universitat de les Illes Balears (UIB), concretament a la Facultat de Filosofia i Lletres, Edifici Ramon Llull.

Reservau les dates2, 3 i 4 d’octubre de 2019. Vos esperam a l’altre costat de la mar!

Contacte: ciajillcuib@gmail.com

–> Com participar en el congrés? Tota la informació a la  1a circular.

Termini de presentació de propostes de comunicació fins a l’1 d’abril.

IMPORTANT!

Per tal de poder participar-hi com a comunicant cal complir en les dates del congrés almenys UN (solament) d’aquests criteris:

  • Estar en possessió d’un grau o una llicenciatura des de no fa més de 10 anys
  • Ser estudiant de doctorat
  • No superar els 5 anys des de la finalització de l’últim postgrau

La investigació no cal que siga en llengua catalana, però sí que ha de tenir a veure amb la llengua, literatura o cultura catalana de manera comparada o transversal.

–> NOU! 13/07/2019

No has estat a temps de presentar una proposta de comunicació per al III CIAJILLC? Vols donar-hi a conèixer el teu TGF?  Tens l’oportunitat de participar-hi presentant un pòster! Fins al 15 d’agost pots enviar el teu pòster a ciajillcuib@gmail.com, amb el qual rebràs un certificat de 30 hores de participació. Més informació en aquest enllaç.

Cartell ciagillc 3.jpg

2a circular

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

IMPORTANT!

  • La quota d’inscripció per al III CIAJILLC és de 10 € per als assistents i per als qui presenten pòsters, i de 20 € per als comunicants, els quals, segons els estatuts de l’AJILLC, hauran de fer-se socis de l’Associació (15 €). El soci obtindrà el dret de participar als congressos internacionals i el dret de vot a l’Assemblea General. Qui només desitgi col·laborar amb l’associació, també pot fer-se’n padrí, aquesta condició no té dret a vot.
  • El pagament de la inscripció dona dret a assistir a les sessions, a rebre la documentació que s’hi distribuirà i a obtenir un certificat d’assistència.
  • Les inscripcions s’hauran de formalitzar prèvia transferència bancària.
  • Termini de pagament i inscripció per a comunicants: 15 d’agost
    Termini de pagament i inscripció per a assistents: 30 de setembre

 

Aquí baix podeu consultar el programa del congrés i els cartells del III CIAJILLC:

Programa III CIAJILLC

 

 

–>Informació d’ajuts i borses de viatge:

Informeu-vos del programa DRAC per obtenir ajuts a la mobilitat. També les universitats poden oferir borses de viatges i ajuts.